TENOR MASINI

La reforma d’aquest pati interior en un habitatge en filera del barri de Sants, per al qual es demanava la substitució del paviment existent, va permetre experimentar amb el sistema de rajola hidràulica Hiruki, dissenyat per Saizverdoux.

El sistema tracta d’aportar una dimensió arquitectònica al terra mitjançant la consecució d’espai i moviment a partir de la superfície del paviment. Hiruki es composa de quatre úniques peces que constitueixen una succesió lògica en la metamorfosi de les seves formes triangulars. El projecte treu profit de tot allò que es superposa en cada peça: la combinació de colors, l’espai, el relleu que se’n despren. A partir d’un sistema seriat d’elements geomètrics, sorgeixen composicions diverses que proposen nous plans i velocitats.

Fitxa tècnica

Tipologia: reforma de pati en habitatge existent
Emplaçament: C/ Tenor Masini, Barcelona
Ús: residencial
Estat: construït
Superfície: 17 m2
Cronologia: 2018, projecte i obra
Constructor: Instalgara Montylen
Fabricació rajola hidràulica: Mosaics Martí
Fotografia: Édouard Decam

TENOR-MASINI_web-01 TENOR-MASINI_web-02 TENOR-MASINI_web-03 TENOR-MASINI_web-04 TENOR-MASINI_web-05 TENOR-MASINI_web-06 TENOR-MASINI_web-07 TENOR-MASINI_web-09 TENOR-MASINI_web-10
Pujar