PISCINA ORUE ALBIZURI

La intervenció als espais exteriors de la casa Orue Albizuri s’ha focalitzat en l’eliminació d’elements existents discordants, la rehabilitació tècnica de la piscina, tant a nivell constructiu com a nivell d’instal·lacions, i la renovació de la imatge del conjunt amb el mínim nombre possible d’acabats i colors: enrajolat blanc per a la piscina, enrajolat negre per als murs separadors de terrasses (que també funcionen com a banc), i la unificació de tots els àmbits amb fusta (rampa d’accés, terrassa superior, platja de la piscina, escales i baranes). Un altre aspecte remarcable ha estat la supressió de barreres arquitectòniques per tal de facilitar l’accés tant a la casa com a la platja de la piscina.

Fitxa tècnica

Tipologia: renovació de piscina i espais exteriors
Emplaçament: Gautegiz Arteaga, Bizkaia
Ús: residencial
Estat: construït
Superfície: 380 m2 construïts
Cronologia: 2016, projecte / 2016, obra
Aparellador: Juan Carlos Villagrasa, Tec-Quattre
Constructor: Reformas Nafarroa, Egoin, Reyman
Fotografia: Saizverdoux, Etxelaia

PISCINA-ORUE-ALBIZURI_01 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_00 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_02 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_03 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_04 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_05 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_06 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_07 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_08 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_09 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_10 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_11 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_12 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_13 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_14 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_15 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_16 PISCINA-ORUE-ALBIZURI_17
Pujar