PARC DE LA RIERA

La Riera d’Arbúcies travessa longitudinalment el nucli de la localitat, però és precisament en arribar a l’àrea central de la vila (entre el Pont de Can Delfí i el Pont de Can Reus) on aquesta continuïtat per a vianants resta interrompuda. Es tracta d’una zona estructurada en feixes a diferents cotes, algunes de les quals mantenen el seu ús com a horts.

La proposta presentada pretén esdevenir el full de ruta per recuperar aquesta àrea segons els següents criteris: continuïtat dels recorreguts urbans, accessibilitat per als vianants sense exclusió per motius de mobilitat, i manteniment del caràcter natural de l’espai. Es proposa actuar en diverses fases, però es planteja d’entrada un model d’intervenció per a la primera d’elles, l’àrea compresa entre el Pont Vermell (passarel·la existente per a vianants) i el IES Montsoriu (on més endavant s’aixecaria una nova passarel·la). En aquesta zona la intervenció és molt mesurada, mantenint l’estructura de feixes dedicadas al conreu, i actuant sobre les feixes inferiors al costat de la riera, introduint-hi uns elements prefabricats de mobiliari què puguin ser disposats en diferents combinacions segons l’ús dessitjat, però reservant tot el protagonisme a un nou passeig de caràcter natural, flanquejat per arbres fruiters de nova plantació, incorporat a la xarxa urbana per a vianants.

Fitxa tècnica

Tipologia: adequació de passeig fluvial i àrea de lleure
Emplaçament: Arbúcies, Girona
Ús: parc, espai públic
Estat: en fase d'estudi
Superfície: 7.695 m2
Cronologia: 2012: concurs d'idees (1er premi)
Autors: RdL arquitectos + Alejandro Saiz
Promotor: Ajuntament d'Arbúcies

PARC-DE-LA-RIERA_web-01 PARC-DE-LA-RIERA_web-02 PARC-DE-LA-RIERA_web-03 PARC-DE-LA-RIERA_web-04 PARC-DE-LA-RIERA_web-05
Pujar