ORUE ALBIZURI

La casa Orue Albizuri, a Gautegiz-Arteaga, s’assenta sobre l’estructura d’un antic mas. Durant el segle XIX va esdevenir casa senyorial, i a començaments del segle XX va ser redecorada amb l’estètica que encara conserva. Després ha sofert petites ampliacions però manté l’esperit de l’època en què es va unificar la decoració, tant interior com exterior. Estructuralment es tracta d’una edificació molt senzilla, amb murs perimetrals de pedra i peus drets de fusta a l’interior, amb un distribuïdor central a cada planta i estances al seu voltant obrint cap a les diferents façanes.

L’encàrrec tenia per missió recuperar la casa, després d’anys deshabitada, com a casa de vacances, adequant per a aquest fi la distribució, actualitzant totes les instal·lacions i millorant l’accessibilitat; tot això sense perdre el caràcter del conjunt.

L’obra es va dur a terme per fases. Durant la primera fase es van enderrocar envans i falsos sostres per tal de poder realitzar l’avaluació estructural de l’edifici. Posteriorment es va procedir a la rehabilitació estructural del conjunt, incloent-hi la substitució completa de la coberta, i, finalment s’ha realitzat la fase d’interiorisme amb l’adequació de les instal·laciones a la nova distribució i la recuperació del elements decoratius originals.

El mosaic hidràulic de les galeries i el paper estampat dels vestíbuls i la biblioteca s’han produït de manera personalitzada per a aquest projecte.

En paral·lel a aquest procés es va acometre l’obra de renovació de la piscina i espais exteriors.

Fitxa tècnica

Tipologia: reforma i rehabilitació d’habitatge unifamiliar aïllat
Emplaçament: Gautegiz Arteaga, Bizkaia
Ús: residencial
Estat: construït
Superfície: 731 m2 construïts
Cronologia: 2012, estudis previs / 2013, enderrocs / 2014, projecte / 2015-2016, obra
Aparellador: Juan Carlos Villagrasa, Tec-Quattre
Col•laboradors: Kataë, instal•lacions tèrmiques
Constructor: Reformas Nafarroa, Egoin, Ekidom
Mobiliari: Gakoak interiores
Fotografia: Saizverdoux, Etxelaia

ORUE-ALBIZURI_00_VINTAGE ORUE-ALBIZURI_01 ORUE-ALBIZURI_02 ORUE-ALBIZURI_03 ORUE-ALBIZURI_04 ORUE-ALBIZURI_05 ORUE-ALBIZURI_06 ORUE-ALBIZURI_07 ORUE-ALBIZURI_08 ORUE-ALBIZURI_09 ORUE-ALBIZURI_10 ORUE-ALBIZURI_11 ORUE-ALBIZURI_12 ORUE-ALBIZURI_13 ORUE-ALBIZURI_14 ORUE-ALBIZURI_15 ORUE-ALBIZURI_16 ORUE-ALBIZURI_17 ORUE-ALBIZURI_18 ORUE-ALBIZURI_19 ORUE-ALBIZURI_20 ORUE-ALBIZURI_21 ORUE-ALBIZURI_22 ORUE-ALBIZURI_23 ORUE-ALBIZURI_24 ORUE-ALBIZURI_25 ORUE-ALBIZURI_26 ORUE-ALBIZURI_27 ORUE-ALBIZURI_28 ORUE-ALBIZURI_29 ORUE-ALBIZURI_30 ORUE-ALBIZURI_31 ORUE-ALBIZURI_32 ORUE-ALBIZURI_33 ORUE-ALBIZURI_34 ORUE-ALBIZURI_PLANTAS ORUE-ALBIZURI_SECCIONES
Pujar