ESTRELLA

La clínica Estrella ocupa un local de 142 m2 en un edifici destinat íntegrament a consultes mèdiques. A partir de la geometria irregular del seu perímetre s’hi ha establert una trama geomètrica segons dos direccions principals, oblíqües entre elles, i això s’ha traslladat a la col·locació del paviment, element fonamental per definir la correcta disposició de les particions. Aquesta aparent aleatorietat geomètrica tenia com a finalitat separar els espais principals del perímetre (sala d’espera, tres consultes mèdiques i la sala d’ecografia) de les zones interiors, però al mateix temps crear un conjunt d’àmbits de menor escala més adients per a un ús esporàdic (vestidors a l’interior de les consultes, o bancs d’espera cap al distribuïdor).

L’escala d’aquests petits espais i l’ús de materials normalmen vinculats al món domèstic, com la fusta o el mosaic, pretén transmetre calidesa a la clínica i allunyar-la de l’estereotip d’espai mèdic fred i asèptic.

Fitxa tècnica

Tipologia: adequació interior de local com a clínica de ginecologia i obstetrícia
Emplaçament: Bayonne, Pyrénées Atlantiques
Ús: sanitari
Estat: construït
Superfície: 142 m2 útils
Cronologia: 2014-2015, projecte / 2015, obra
Col•laboradors: Instalaciones Pozas
Constructor: Instalgara Montylen
Fotografia: Saizverdoux / Édouard Decam

ESTRELLA_web-01 ESTRELLA_web-02 ESTRELLA_web-03 ESTRELLA_web-04 ESTRELLA_web-05 ESTRELLA_web-06 ESTRELLA_web-07 ESTRELLA_web-08 ESTRELLA_web-10 ESTRELLA_web-09 ESTRELLA_web-11 ESTRELLA_web-12 ESTRELLA_web-13 ESTRELLA_web-14 ESTRELLA_web 15 ESTRELLA_web-planta
Pujar