EL MAJUELO

El pati, infrautilitzat des del seu origen, es va enderrocar per complet per redefinir els seus nous límits, més petits, mitjançant murs de contenció. El resultat d’aquests moviments de terres és la separació entre una plataforma plana i pavimentada per a ús d’esbarjo i una rampa que resol el desnivell entre la nova terrassa, el terreny posterior (més enllà dels límits del pati) i el garatge (sota l’habitatge). Tot el paviment de la terrassa es va modular amb una única peça manual de ceràmica de color gris, de 20×40 cm. com a pavimente però també per conformar els graons, escosells o el coronament del banc intermig. Les zones pavimentades s’interrompen sempre abans d’arribar als límits laterals, per tal de deixar marge a la vegetació, i posar en valor el mur tradicional de blocs de fang existent.

Fitxa tècnica

Tipologia: reforma de pati annex a habitatge unifamiliar existent
Emplaçament: Fuentecén, Burgos
Ús: residencial
Estat: construït
Superfície: 143 m2
Cronologia: 2014, projecte / 2016, obra / 2017, jardineria
Constructor: Estruduero
Jardineria: Viveros Núñez
Fotografia: Saizverdoux

EL-MAJUELO_web-01 EL-MAJUELO_web-02 EL-MAJUELO_web-04 EL-MAJUELO_web-03 EL-MAJUELO_web-05 EL-MAJUELO_web-06 EL-MAJUELO_web-07 EL-MAJUELO_web-08 EL-MAJUELO_web-09 EL-MAJUELO_web-10 EL-MAJUELO_web-11 EL-MAJUELO_web-12
Pujar