CASA SANT JULIÀ

Aquest projecte desenvolupa l’encàrrec d’una parella que vol traslladar-se a viure a La Floresta, un entorn de la Serra de Collserola on conviuen una abundant vegetació natural i edificacions aïllades de caràcter unifamiliar. Des de l’estació de rodalies tots dos poden anar a les respectives feines sense fer ús del vehicle privat.

Apart de resoldre el programa funcional de l’habitatge (sala-cuina-menjador el més obert possible, un estudi, dos dormitoris i dos banys), la casa intenta treure el màxim profit a la parcel·la amb el mínim d’operacions necessàries, mitjançant una implantació subtil sobre el terreny, respectant al màxim l’arbrat, i minimitzant els moviments de terres. Tant el sistema de fonamentació, amb pilots d’acer galvanitzat cargolats, com la contenció de les terres, amb murs d’escullera, resolen els problemes estructurals sense afectar el drenatge natural del terreny. La combinació d’aquests dos sistemes defineix l’espai del garatge: obert, ventilat i amb ventilació natural.

Pel que fa a l’habitatge, ha estat dissenyat seguint uns paràmetres bàsics d’eficiència energètica: un volum en dues plantes molt compacte amb coberta asimètrica a dues aigües, cerca del millor assolellat a partir del dimensionat i ubicació de les obertures, disseny interior obert per tal d’afavorir l’escalfament de les zones més fredes de la casa, important grau d’aïllament tèrmic, fusteries d’altes prestacions i façana i coberta ventilades. La producció d’ACS es realitza mitjançant una placa tèrmica col·locada al vessant sud de la coberta, i l’únic sistema de calefacció instal·lat és una estufa de llenya situada al espai principal de la planta baixa. El resultat és un habitatge de molt baix consum energètic, amb finestres petites en la façana nord, que el protegeixen del fred i del soroll de la carretera, i grans forats en la resta de façanes que permeten l’entrada de sol i vistes cap a la vegetació dels voltants.

L’ús de sistemes constructius prefabricats ha suposat un gran estalvi tant econòmic com en terminis d’execució (5 mesos d’obra). L’estructura de la casa es composa de panells de fusta contralaminada de pi radiata, amb un temps de muntatge en obra inferior a tres dies. Aquests panells són a un temps sistema estructural, particions, i material d’acabat de terres, sostres i parets. La façana, de llistons de fusta de làrix sense tractar, també va ser pre-muntada en taller. En tots dos casos, la fusta utilitzada té certificació PEFC. No ha estat necessari l’ús de formigó a l’obra. D’altra banda, la prefabricació ha permès una reducció dràstica dels residus, i s’hi ha aprofitat molts dels elements sobrants (retalls dels forats dels panells, listons de la façana) per al seu ús en altres punts:  a les escales interior i exterior de l’habitatge, al paviment del garatge o a la porta de la parcel·la.

Projecte inclòs al catàleg ARQUIA/PRÓXIMA 2014: FUERA.

Menció especial en la categoria ‘Fusta local’ als PREMIS EGURTEK 2014.

Fitxa tècnica

Tipologia: construcció d'habitatge unifamiliar aïllat
Emplaçament: La Floresta, Sant Cugat del Vallés, Barcelona
Ús: residencial
Estat: construït
Superfície: 191 m2 construïts
Cronologia: 2010, parcel•la / 2011-2012, projecte / 2013, obra
Col•laboradors: SMdU (càlcul estructural), Barambio (càlcul energètic), Egoin (estructura de fusta), Kataë (instal•lacions)
Aparellador: Juan Carlos Villagrasa, Tec-Quattre
Constructor: Egoin
Fotografia: Juan Carlos Quindós

CASA-SANT-JULIÀ_web-01 CASA-SANT-JULIÀ_web-02 CASA-SANT-JULIÀ_web-03 CASA-SANT-JULIÀ_web-04 CASA-SANT-JULIÀ_web-05 CASA-SANT-JULIÀ_web-06 CASA-SANT-JULIÀ_web-07 CASA-SANT-JULIÀ_web-08 CASA-SANT-JULIÀ_web-09 CASA-SANT-JULIÀ_web-10 CASA-SANT-JULIÀ_web-11 CASA-SANT-JULIÀ_web-12 CASA-SANT-JULIÀ_web-13 CASA-SANT-JULIÀ_web-14 CASA-SANT-JULIÀ_web-15 CASA-SANT-JULIÀ_web-16 CASA-SANT-JULIÀ_web-17 CASA-SANT-JULIÀ_web-18 CASA-SANT-JULIÀ_web-19 CASA-SANT-JULIÀ_web-20 CASA-SANT-JULIÀ_web-21 CASA-SANT-JULIÀ_web-22 CASA-SANT-JULIÀ_web-23 CASA-SANT-JULIÀ_web-24 CASA-SANT-JULIÀ_web-25 CASA-SANT-JULIÀ_web-26 CASA-SANT-JULIÀ_web-27_planos-generales CASA-SANT-JULIÀ_web-28_axonométrica-plantas
Pujar