CANTEGRIT

La Clinique Cantegrit es troba ubicada en un recinte verd de 14 hectàrees als voltants de Bayonne, amb una capacitat d’acollida per a 39 llits. Consta de tres edificis contigus, el més modern dels quals és una ampliació realitzada l’any 2004 i no completada. Aquesta ampliació s’aixeca sobre una estructura de murs i pilars de formigó, però deixa buit l’espai inferior de doble altura, just sota la segona planta (connectada amb l’edifici original i en funcionament des de llavors).

L’encàrrec té com a finalitat la creació d’una unitat d’hospital de dia, amb accés independent del de la clínica, per al tractament de pacients no residents. El projecte planteja completar l’espai ubicat a nivell de la planta primera de l’ampliació, ara buit, amb una estructura de panells de fusta contralaminada, suportada en l’estructura de formigó existent. Aquest nou volum, el qual es desenvolupa en una única planta, s’expandeix més enllà de l’estructura de formigó mitjançant uns petits volums-mirador, el més gran dels quals conté l’espai d’accés i recepció, lligat al terreny per una passarel·la en rampa també de fusta. Aquests volums, únic senyal visible a l’exterior de la nova intervenció, es recobreixen amb zinc, material ja present als edificis de la clínica.

A l’interior, la distribució mitjançant envans mòbils i grans portes corredisses permet l’ús dels espais principals (zones d’estar, activitats, tallers o fisioteràpia) amb diferents configuracions i dimensions.

Fitxa tècnica

Tipologia: ampliació de clínica existent amb un pavelló d'hospital de dia
Emplaçament: Bayonne, Pyrénées Atlantiques
Ús: sanitari
Estat: en estudi
Superfície: 263 m2 construïts
Cronologia: 2012, estudi de viabilitat
Aparellador: Jacques Fernandez
Promotor: Clinique Cantegrit

CANTEGRIT_web-01 CANTEGRIT_web-02 CANTEGRIT_web-03 CANTEGRIT_web-04 CANTEGRIT_web-05_proceso CANTEGRIT_web-06_planta CANTEGRIT_web-07_alzado-oeste CANTEGRIT_web-08_alzado-este
Pujar