CAN BADIA

Els clients volien reconvertir en habitatge les plantes superiors d’aquest edifici, a sobre de la botiga familiar. Es troba en una parcel·la situada al bell mig de la localitat, entre mitgeres, llarga i estreta, amb a penes 4 m. d’amplada interior lliure.

El projecte ha intentat treure el màxim profit de la secció de l’edifici, articulant massissos i buits, espais de circulació i espais d’estada i provocant noves connexions visuals abans inexistents.

La reforma ha mantingut l’esquelet estructural de la casa, de fusta, tret del vessant posterior de la coberta, que ha estat del tot substituït i modificat en la seva geometria per adaptar-lo al programa i a les noves prioritats: introduir el màxim de llum natural a l’interior de l’habitatge. En canvi, s’hi ha emprat estructura metàl·lica vista per als nous elements: l’escala i la passarel·la que travessa el doble espai del menjador.

Amb l’enderroc dels envans de la planta primera i la nova configuració de la coberta, la casa té com a element vertebrador l’espai continu que agrupa tots els usos de dia: sala d’estar, cuina, i menjador, que s’expandeix verticalment buscant les claraboies de la nova coberta.

Fitxa tècnica

Tipologia: reforma i rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
Emplaçament: Arbúcies, Girona
Ús: residencial
Estat: construït
Superfície: 225 m2 construïts
Cronologia: 2005-2007, projecte / 2007-2008, obra
Col•laboradors: RdL arquitectos
Aparellador: Juan Carlos Villagrasa, Tec-Quattre
Constructor: Manzano Arbúcies
Fotografia: Juan Carlos Quindós

CAN-BADIA_web-01 CAN-BADIA_web-02 CAN-BADIA_web-03 CAN-BADIA_web-04 CAN-BADIA_web-05 CAN-BADIA_web-06 CAN-BADIA_web-07 CAN-BADIA_web-08 CAN-BADIA_web-09 CAN-BADIA_web-10 CAN-BADIA_web-11 CAN-BADIA_web-12 CAN-BADIA_web-13 CAN-BADIA_web-14 CAN-BADIA_web-15 CAN-BADIA_web-16 CAN-BADIA_web-17 CAN-BADIA_web-18_plantas CAN-BADIA_web-19_sección-original CAN-BADIA_web-20_secciones CAN-BADIA_web-21_diagramas
Pujar