PISCINA ORUE ALBIZURI

2016.09.13
A finals de juliol es va finalitzar l’obra de la piscina i espais exteriors de la casa Orue Albizuri