OPHTALEA

2016.11.15
Reportatge complet de la clínica Ophtalea, recentment acabada a Bayonne, i oberta al públic.