Col·laboradors

Inès Bigourdan, architecte diplômée d’Etat
Roure/de León arquitectes
Isabel de Rentería Cano, arquitecta
María de Ros Padrós, arquitecta
Laura Antolín Mínguez, arquitecta
Valeria Merola, arquitecta
Tec-Quattre, Estudi d’edificació i urbanisme
Geomedi, topografia
SmdU, càlcul d’estructures