Qui som

Som un estudi  dedicat a la realització de projectes d’arquitectura i disseny establert a Barcelona i Bayonne. El treball en xarxa i l’ús de les noves tecnologies ens permeten dur a terme la nostra activitat allà on sigui necessari. Desenvolupem projectes des de la seva concepció inicial fins a la gestió de l’execució.

Defensem una relació molt estreta amb el client, intentant que el resultat de cada projecte vagi més enllà d’allò plantejat al moment de l’encàrrec. I l’optimizació de les solucions tant funcionals com constructives per treure el màxim profit i expressivitat dels recursos (materials, econòmics, energètics) disponibles en cada cas. A partir d’aquests criteris, la nostra feina gira al voltant de diversos camps d’actuació:

Rehabilitació.
Projectes de rehabilitació d’edificació existent des d’una actitud de respecte envers el patrimoni construït, de naturalesa tant rural com urbana. Només de de la correcta comprensió de l’edificació i el seu entorn és possible l’actuació posterior.

Obra nova.
Treballs caracteritzats per l’optimizació dels recursos, tant ambientals com econòmics, amb l’objectiu d’aconseguir edificacions de molt baix consum energètic i mínimes despeses, durant la construcció però també durant la seva vida útil.

Interiorisme i espais efímers.
Reformes interiors d’habitatges i de locals comercials, industrials o sanitaris,  i disseny d’exposicions i instal·lacions temporals, en les quals valorem positivament la col·laboració amb professionals de l’àmbit  gràfic i multimedia.

SAIZVERDOUX_estudio

ALEJANDRO SAIZ

Nascut a Valladolid en 1977. Arquitecte titulat per l’Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, en 2002. Postgrau en Rehabilitació per l’Escola Sert en 2011.

alejandro@saizverdoux.com

MARIANNE VERDOUX

Nascuda a Bayonne en 1980. Arquitecta DPLG per l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, en 2006.

 
marianne@saizverdoux.com

Col·laboradors

Inès Bigourdan, architecte diplômée d’Etat
Roure/de León arquitectes
Isabel de Rentería Cano, arquitecta
María de Ros Padrós, arquitecta
Laura Antolín Mínguez, arquitecta
Valeria Merola, arquitecta
Tec-Quattre, Estudi d’edificació i urbanisme
Geomedi, topografia
SmdU, càlcul d’estructures