BALDOSA H

2017.09.06

En paral·lel a la nostra feina de projectistes dels darrers anys, hem estat fent recerca sobre les possibilitats compositives i expressives d’un element constructiu aparentment bàsic, però amb un gran recorregut en la arquitectura més propera, com és la rajola hidràulica. Es tracta d’un material que presenta un seguit de paràmetres constants, com ara les seves dimensiones de 20×20 cm., la seva composició física, o la manera artesanal de fabricació; però amb altres de variables, com el seu dibuix (a partir d’un motlle o trepa), la seva coloració, o la posició relativa dins d’una composició general.

És sobre aquests paràmetres variables on hem centrat el nostre treball. I les possibilitats compositives són infinites. No només les composicions ordenades i regulars, sino també totes aquelles irregulars, heterogènies, graduals, i en definitiva que puguin adaptar-se a un espai determinat en funció del projecte: per on entra la llum? Com es recorre l’espai? Com es disposa el mobiliari? És en aquest sentit de l’adaptabilitat on neix aquesta investigació, aplicable als nostres projectes, però també als d’altres professionals que ho vulguin posar en pràctica.

En el projecte de la casa Orue Albizuri hem tingut per primera vegada l’oportunitat de realitzar el procés de fabricació de les rajoles a partir d’un disseny propi i supervisarl-lo de principi a final, des de’l disseny de la trepa, la fabricació de prototips, la revisió d’aquests, l’elecció dels pigments, i les decisions sobre la col·locació en obra. A partir d’una mateixa trepa amb dues coloracions i dos posicionaments de peces diferents (tot i que encara d’una manera regular) hem obtingut dos espais molt diferents, singulars dins del projecte de la casa. Però les possibilitats que en sorgeixen és molt més àmplia. I de fet creiem que adaptable a qualsevol projecte amb la finalita expressiva que es desitgi.

Però més enllà d’aquest cas concret que avuis us presentem, seguim treballant en nous models i explorant-ne les possibilitats.

 

 

PRESENTACIÓN-BALDOSA-H_01 PRESENTACIÓN-BALDOSA-H_02 PRESENTACIÓN-BALDOSA-H_03 PRESENTACIÓN-BALDOSA-H_04 PRESENTACIÓN-BALDOSA-H_05 PRESENTACIÓN-BALDOSA-H_06 PRESENTACIÓN-BALDOSA-H_07 PRESENTACIÓN-BALDOSA-H_08 PRESENTACIÓN-BALDOSA-H_09 PRESENTACIÓN-BALDOSA-H_10